Blockchain er en ung teknologi

I denne artikel vil jeg se på nogle af de måder, hvorpå denne unge teknologi er begyndt at påvirke den måde, virksomheder opererer på. Det drejer sig bl.a. om ting som tvistbilæggelse, strømlining af processer og eliminering af spildte dele af en forsyningskæde.

Bilæggelse af tvister

I denne artikel ser vi på de designvalg, som pionererne inden for den decentraliserede retsindustri har truffet, og diskuterer deres sandsynlige fremtidige indvirkning. Vi diskuterer de vigtigste funktioner og de forskellige kompromisser, der er involveret.

Decentral retfærdighed er konvergensen mellem online tvistbilæggelse, crowdsourcing og blockchain. Disse teknologier giver et løfte om hurtigere og mere effektiv tvistbilæggelse af småkrav i den digitale økonomi. Disse systemer kan dog være udsat for hacking og kodningsfejl.

Den decentraliserede retsindustri har potentiale til at revolutionere ODR-branchen. Flere nye projekter giver branchen et tiltrængt løft. Den har også potentiale til at reducere de juridiske omkostninger og øge håndhævelsen.

Selv om der stadig er mange udfordringer, der skal overvindes, har teknologien mange fordele. For eksempel giver den mulighed for gnidningsløse internationale betalinger.

Lagerstyring

Blockchain-teknologi er en ny teknologi, der anvendes i mange brancher. Den har potentiale til at påvirke flere områder af forsyningskæden, lige fra logistik til produktsporing.

I medicinalindustrien kan et lægemiddel f.eks. spores fra dets oprindelse hele vejen til slutbrugeren. Med en registrering i blockchainen kan en medicinalvirksomhed spore hele historien om et bestemt lægemiddel.

Detailhandelsvirksomheder er også begyndt at bruge teknologien. Otteogfirs procent af detailhandlerne har planer om at integrere nye digitale løsninger i deres forsyningskæder.

Lagersektoren er også et oplagt mål for teknologien. Lagerhuse står over for udfordringer med lagerstyring, herunder uforudsigelige leveringstider, manglende synlighed og manglende synlighed af information. En fælles blockchain kan bidrage til at mindske disse problemer.

Strømlining af processer

Fremkomsten af trådløse 5G-netværk bringer nye effektiviseringer til e-handelsvirksomheder, og blockchain-teknologien udnyttes til at strømline processer. Denne teknologi bruger kryptografisk hashing til at sikre netværkstransaktioner.

For den gennemsnitlige virksomhed betyder dette bedre synlighed, færre fejl og hurtigere transaktionsbevægelse. Fordelene gælder også for virksomheder. Forbedring af produktkvaliteten, reduktion af omkostningerne og øget adgang til kapital er blot nogle få af fordelene ved en velimplementeret blockchain-strategi.

En mere teknisk forklaring er, at blockchain-teknologien anvender en distribueret database til at lagre og beskytte netværkstransaktioner. I modsætning til traditionelle databaser kan databasen ikke ændres eller slettes. Den muliggør også digital integration fra ende til ende, da alle parter har adgang til de samme data.

En af de mest spændende nyskabelser ved den nye teknologi er, at den gør det muligt for en virksomhed at spore friske produkter fra jord til bord og dermed minimere påvirkningen af fragt, lastbiler og skibslinjer. Desuden kan blockchainen også fungere som en autentifikationsmekanisme for fragtindsamlere.

Eliminering af spildte dele af en forsyningskæde

Brugen af blockchain til at identificere materialer er en voksende tendens inden for forsyningskædeforvaltning, om end den ikke er blevet undersøgt udtømmende. Selv om fordelene ved teknologien endnu ikke er blevet kvantificeret, kan et veludformet netværk forbedre producenternes chancer for at reagere på forbrugernes efterspørgsel.

Ved hjælp af et kryptografisk sikkert system kan virksomheder og enkeltpersoner spore varebevægelser på tværs af kloden og registrere genbrugte komponenter. Dette er en stor hjælp for komplicerede produkter og kan mindske risikoen for svindel. Det gør det også muligt for producenterne at finde de bedste materialer til deres produkter og kvantificere besparelserne i forhold til nye materialer.

En anden fordel ved at bruge blockchain er, at den kan forbinde producenter og genvindingsvirksomheder. Disse partnerskaber kan potentielt føre til bedre adgang til mineraler samt mere effektive genbrugsprocesser.

Udnyttelse af blockchain med konventionel IoT-SHM
Udnyttelse af mulighederne i konventionel IoT-SHM kan åbne nye forskningshorisonter. Der er imidlertid store udfordringer i forbindelse med udformningen og driften af decentrale SHM-platforme. Disse udfordringer omfatter datasikkerhed, båndbredde og skalerbarhed. For at løse disse udfordringer er der blevet foreslået en distribueret arkitektur. Denne arkitektur opdeler netværket i kerne- og kantnetværk, så de to netværk kan udføre selvstændig overvågning.

Decentrale blockchain-smartkontrakter kan bruges til at lagre og dele oplysninger effektivt. Strukturen af det foreslåede system kan ændres for at imødekomme fremtidige designovervejelser.