Invitation til Generalforsamling

Invitation til Generalforsamling

Invitation til Generalforsamling 150 150 Nr. Lyndelse-Søby fodbold

Dato for den ordinære generalforsamling er fastsat:

Nr. Lyndelse/Søby FC i klublokalet
Carl Nielsen Hallen den 7 marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af:
Bestyrelse 2-3
Formand genopstiller ikke
Kasserer genopstiller ikke
Suppleanter
7. Eventuelt.

Forslag skal sendes til Patrick Hjortshøj på email: patrick-h@godmail.dk senest den 28. februar 2019.
Mød op og vær med til at bestemme i din eller dit barns foreningsliv.