Invitation til Generalforsamling

Invitation til Generalforsamling

Invitation til Generalforsamling 150 150 Nr. Lyndelse-Søby fodbold

Dato for den ordinære generalforsamling er fastsat:

Nr. Lyndelse/Søby FC i klublokalet
Carl Nielsen Hallen den 25. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
7. Eventuelt.

Forslag skal sendes til Claus Jeppesen på clausjeppesen@gmail.com senest den 18. februar 2020.

Som klub er vi afhængige af frivillige også til det organisatoriske, så kom og vær en aktiv del af dit barns fodboldklub.